Spring naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Registratie- en gedragsregels 


De registratie op de community van ScheidingsWijze[n] is gratis. Om het forum interessant, vernieuwend, enigszins gezellig en werkbaar te houden, gelden hier een aantal regels. Door in te loggen op dit forum, ga je automatisch akkoord met de gestelde forumregels. Iedere gebruiker wordt geacht deze regels te kennen en zich er aan te houden. Wij respecteren hier elkaar en elkaars eigendommen.

ALGEMEEN

1. Behandel elkaar met respect

1.1. Dit forum is voor mensen die te maken hebben met scheiden en informatie met elkaar delen. Je kunt hier discussiëren, informatie delen en lezen over alles rondom scheiden en gerelateerde onderwerpen. Behandel iedereen met respect.

1.2. Iedereen is welkom op dit forum. Er zijn wel restricties, leden van ScheidingsWijze[n] hebben een andere toegang op de community dan een particulier die bijvoorbeeld heeft. De focus ligt altijd op alles rondom een scheiding.

1.3. Het beledigen van personen wordt niet getolereerd. Dit geldt tevens voor schelden, racisme en vijandigheid jegens anderen.

1.4. Wil je iemand iets persoonlijks meedelen dan kan dat via het ingebouwde systeem voor Persoonlijk Berichten (PM). Wordt iemand echter beledigd of dergelijke via PM dan kan men zich wenden tot één van de moderators.

1.5. Het is niet toegestaan om leden op enige wijze te benaderen voor commerciële doeleinden en/of concurrerende websites.

1.6. Ben je het oneens met een actie van een moderator, benader de desbetreffende moderator hierover. Ga niet publiekelijk klagen of klagen bij andere moderatoren.

 
2. Inloggen

2.1. Inloggen als anonieme particulier gebruiker is toegestaan. Bij de deelname aan de community als zakelijke gebruiker is het deelnemen als verborgen gebruiker verboden.

2.2. Het is niet toegestaan om je aanmeldgegevens (wachtwoord in combinatie met gebruikersnaam) te delen met derden.


VOORSTELLEN

3. Voorstellen

3.1. ScheidingsWijze[n] hecht gezien het gevoelige onderwerp grote waarde aan uw privacy. In dit privacy statement staat beschreven hoe ScheidingsWijze[n] omgaat met uw persoonsgegevens, de rechten die u hebt en waar u terecht kunt met uw vragen of klachten.

3.2. Wel is het verplicht voor leden van het netwerk ScheidingsWijze[n], professionals en partners om jezelf voor te stellen alvorens je vragen gaat stellen, berichten gaat plaatsen etc. Zorg ervoor dat je jezelf duidelijk voorstelt.

3.3. Voorstellen kun je doen via je Profiel. Daar vind je de optie 'Wijzig de "Over Mij" pagina'. Hier kan je alles kwijt over jezelf.

BERICHTEN PLAATSEN

4. Ongewenste berichten

4.1. Berichten die enige vorm van bedreiging, haatdragendheid, discriminatie, bekeringsdrang en/of obsceniteit dragen, worden verwijderd.

4.2. Het plaatsen van dubbele berichten met hetzelfde onderwerp of inhoud is niet toegestaan.

4.3. Onderbreek discussie niet met eigen problemen. Maak een nieuw onderwerp aan.

4.4. Kicks van oude topics worden niet op prijs gesteld. Met 'kicks' wordt bedoeld: oude onderwerpen ophalen om opnieuw aandacht te vragen.

5. Blijf on-topic

5.1. Blijf on-topic om discussies niet te onderbreken. Wil je off-topic dan kan je in het daarvoor bestemde 'off-topic' forum 'koffiehoek' terecht. Met 'off-topic' berichten bedoelen we berichten die niet over het 'hoofdonderwerp' (de titel) gaan.

6. Seksueel getint materiaal

6.1. Het is niet toegestaan om pornografisch materiaal, verwijzingen naar pornografisch materiaal en/of andere expliciete sites te plaatsen. Personen die zich hieraan schuldig maken, worden gewaarschuwd. Geeft men geen gehoor aan de waarschuwing dan kan een permanente verwijdering plaatsvinden.

7. Reclame/banners/verkoop

7.1. Berichten met reclameboodschappen worden verwijderd tenzij de verwijzing naar de boodschap een verheldering oplevert ten aanzien van het onderwerp van discussie.

7.2. Het is niet toegestaan om soortgelijke websites naast die van ScheidingsWijze[n] te vermelden in avatars, onderschriften en/of profielen.

7.3. Het is niet toegestaan om niet-ScheidingsWijze[n] gerelateerde producten aan te bieden.

 8. Titels

8.1. Geef een duidelijke, logische en leesbare titel wanneer je een nieuw onderwerp start. Titels als 'lees dit', 'moet je nu eens kijken' en dergelijke zeggen weinig over de inhoud en zijn dus onduidelijk. Zorg dat de titel op de juiste manier is opgesteld en is voorzien van hoofdletters en leestekens. Gebruik echter geen onnodige hoofdletters om het zogenoemde schreeuwen te voorkomen.

9. Hoofdletters en leestekens

9.1. Maak gebruik van hoofdletters en leestekens ter bevordering van de leesbaarheid. Het niet gebruiken van hoofdletters en leestekens wordt als storend ervaren.

10. Quotes

10.1. Probeer het quoten van teksten te beperken. Het quoten van lange stukken tekst is niet bevorderlijk voor discussies.

10.2. Het herhaaldelijk quoten van foto's is niet toegestaan.


11. Smiley's

11.1. Maak gebruik van smiley's om je bericht meer kracht bij te zetten. Dit bevordert het leesplezier van andere forumgebuikers.

11.2. Berichten met alleen smiley's worden niet op prijs gesteld.

 
12. Auteursrechten

12.1. Alle berichten en informatie die op de community ScheidingsWijze[n] geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van ScheidingsWijze[n] of van de auteur van het betreffend bericht.

12.2. Zonder toestemming mag niets van de community van ScheidingsWijze[n] worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.


13. Taalgebruik

13.1. De voertaal voor het forum is Nederlands. (ABN)

13.2. GA NIET SCHREEUWEN! Een tekst dat uit hoofdletters bestaat wordt over het algemeen opgevat als schreeuwen. Schreeuwen wordt niet gewaardeerd. Zorg er voor dat je Caps-Lock uitstaat.

 PROFIEL, AVATARS EN ONDERSCHRIFT

14. Avatars en onderschriften

14.1. Avatars mogen geen schokkende, pornografische, erotische, opruiende afbeeldingen en/of teksten bevatten.

14.2. Avatars mogen maximaal 120 x 120 pixels groot zijn met een maximale bestandsgrootte van 50KB/51.200 Bytes.

14.3. Avatars mogen niet het officiële ScheidingsWijze[n]-logo of onderdelen daarvan bevatten in verband met copyright.

14.4. In onderschriften en avatars mogen geen bewegende beelden worden gebruikt. De maximale afmeting is 675 pixels breed en 150 pixels hoog.

14.5. In onderschriften zijn scripts en referrals niet toegestaan.


15. Profiel

15.1. Het is verplicht je evt. profiel naar waarheid in te vullen.

 ILLEGALE HANDEL

16. Illegale handel drijven

16.1 Het is niet toegestaan om illegale handel via het ScheidingsWijze[n] te drijven. Dit betekent niet bespreken, aanbieden en/of adviseren. Onder illegale handel wordt verstaan: illegaal verkregen goederen, onderdelen, muziek, dvd's, cd's, films, software en dergelijke.

BIJEENKOMSTEN

17. Bijeenkomsten

17.1. Iedereen is vrij een bijeenkomst te organiseren. De verantwoordelijkheid voor de meeting is voor de desbetreffende organisator. De community van ScheidingsWijze[n] kan nimmer worden aangesproken over meetings georganiseerd door derden.

17.2. Indien aanmelden voor een bijeenkomst verplicht is dan ben je verplicht om te komen. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid te komen dan is afmelden verplicht.

17.3. Indien er kosten zijn verbonden aan een bijeenkomst/traning/workshop of iets dergelijks dan is het verplicht deze te voldoen indien je bent aangemeld. Na overleg en na overeenstemming kan hier van afgeweken worden.

MEDIATION

18. Mediation

18.1. Kwesties worden met behulp van mediation opgelost.

18.2. In alle gevallen waarin deze forumregels en/ of mediation geen uitsluitsel kan bieden, hebben de moderatoren/beheerders ten alle tijde het laatste woord.


19. Ongeregeldheden melden

19.1. Mocht het voorkomen dat de forumregels niet worden nageleefd of je vindt een bericht aanstootgevend, meld dit dan bij één van de moderatoren. Dit kan met behulp van de knop 'rapporteer'.


20. Waarschuwingen en permanente verwijderingen (BAN)

20.1. Personen die een waarschuwing van een moderator/administrator krijgen en hier geen gehoor aan geven, kunnen permanent verwijderd worden.
 

21. Toegang weigeren

21.1. De beheerders behouden zich het recht voor om mensen zonder opgave van reden de toegang tot het forum te weigeren en om te allen tijde berichten aan te passen of te verwijderen.


22. Aanpassen/verwijderen van berichten

22.1. Het ongevraagd aanpassen/verwijderen van berichten is een bevoegdheid van de moderators en administrators. Ter beoordeling van de moderators/administrators kunnen berichten die niet ter zake dienend zijn zonder verdere berichtgeving worden verwijderd.

 
PRIVACY

23. Bescherming van de privacy

23.1. Het is niet toegestaan privacy-gevoelige informatie van derden te plaatsen of te delen. Je kan hierbij denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, internetadressen en dergelijke.

23.2. De beheerders van dit forum zullen niet meewerken aan verzoeken die de privacy van geregistreerde gebruikers schenden. Hier kan slechts van worden afgeweken wanneer een dergelijk verzoek een wettelijke grondslag heeft.

OVERIGE

24. Overige reglementen

24.1. Gebruikers die ScheidingsWijze[n] op enige wijze schade toebrengen, worden direct verwijderd.

24.2. Aanwijzingen van een ScheidingsWijze[n] moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum of chat gevoerd. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing.

24.3. Alle gebruikers werken mee op vrijwillige basis. Je kan dus niets eisen maar wel krijgen.

24.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Bijvoorbeeld: Wanneer iemand anders aan je computer zit en berichten plaatst, die in strijd zijn met de voorwaarden dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Uitvluchten als: "Mijn broertje zat op mijn computer" zullen geen excuus zijn.

24.5. ScheidingsWijze[n] behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het inloggen op de community van ScheidingsWijze[n].

24.6. Moderators/administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen/bannen.